Blog

 

Har du brug for hjælp til rengøringen. På sitet Billig-rengoering.dk kan du enkelt og uforpligtende få 2-3 100% godkendte tilbud fra rengøringsfirmaer i nærheden af dig, som gerne vil klare din rengøringsopgave. Hvad enten du søger assistance med en lille eller en stor rengøringsopgave, kan du få assistance fra en energisk rengøringsassistent med...

Der er bevaret langt flere tilrejselister end udrejselister. Kildematerialet er her så godt, at der er mulighed for at lave nogle sammenlignende billig tilbud undersøgelser. Omkring 145 tilrejselister har været relevante, af disse har jeg imidlertid udvalgt ca. 100 lister til nærmere analyse. Formålet med denne reduktion har været at ende med et...

Det øvrige Sjælland var kendetegnet ved, at oplandsbestemmelser kom senere hertil end til eksempelvis Jylland. En undtagelse var reguleringen af handelen på Møn. I 1450 blev der ved hjælp af Steges købstadsprivilegier gjort et forsøg på at bremse bøndernes direkte købmandssejlads til Tyskland, og da det ikke hjalp, blev det omsiggribende landprang...

Ved afgørelsen i TFA l999.440 var brudgommen kort tid før det planlagte bryllup blevet udsat for en alvorlig ulykke, hvorefter han i døende og bevidstløs tilstand var blevet indlagt på hospital, hvor vielsen blev gennemført. Manden kom ikke til bevidsthed inden sin død. Skifteretten billig advokat fastslog, at vielsen var ugyldig, og...

Viborg var jo ubetinget mere et administrativt, kirkeligt og retligt center end et oplandscenter, og de store årsmarkeder var da også byens kendetegn på det økonomiske område. Oplandsbestemmelserne for Viborg handlede gennem århundreder først og fremmest om at sikre byen mod landprang tilbud i forbindelse med byens store markeder. Det gav på...

De første spånplader til anvendelse som møbelplader blev - under navnet Novopan fremstillet i 1945 efter en fremstillingsproces opfundet af den schweitziske ingeniør Fahrni. Siden da er der verden over bygget et stort antal tilbud fabrikker ofte i tilknytning til andre træindustrier, hvis træaffald anvendes i spånpladefabrikationen. Novopanplader...