Få 3 håndværker tilbud

28.03.2018

Spånplader

De første spånplader til anvendelse som møbelplader blev - under navnet Novopan fremstillet i 1945 efter en fremstillingsproces opfundet af den schweitziske ingeniør Fahrni. Siden da er der verden over bygget et stort antal tilbud fabrikker ofte i tilknytning til andre træindustrier, hvis træaffald anvendes i spånpladefabrikationen. Novopanplader består af 3 lag: 2 tynde yderlag, der modsvarer blindfinéren hos møbelplader, omkring en sværere kerne, svarende til møbelpladernes blindtræ. Til yderlagene anvendes ganske tilbud tynde, men ret store spåner. 

Kernen består af træsplinter, ophugget af tilbud træaffald. Fremstillingen foregår i store træk på følgende måde: Træsplinterne, der danner kernen i pladerne, og spånerne til yderlagene føres fra henholdsvis trætygger og spånmaskine gennem sorterings- og tørreanlæg til limemaskiner, hvor de behandles med kunstharpikslim. I formvognene udstrøs et lag yderspåner, et lag træsplinter, og igen et lag tilbud yderspåner, hvorefter formvognene først køres til tilbud forpresse og dernæst til en etagepresse, hvor de udstrøede lag under varme og tryk sammenpresses til plader. 

Yderspånerne tilbud danner i forbindelse med kunstharpikslimen en glat og tæt overflade med et meget karakteristisk udseende. Pladerne har stor stabilitet, bl. a. på grund af træmaterialets retningsløse fordeling, og de er velegnede til genfinéring. Novopanplader har været fremstillet her i landet siden 1950. Til fabrikationen anvendes træaffald og nåletræsbrænde. Pladerne fremstilles med overflade af nåletræsspåner eller af bøgetræsspåner. De sidste er mindre egnet til tilbud finéring med dekorative finérer, bl. a. på grund af overfladens større hårdhed, men anvendes særlig indenfor bygningsindustrien og f. eks. som underlag for plasticlaminater. Standardstørrelsen er for disse typer 183 x 254 cm. Desuden fabrikeres en pladetype med overflade af to tynde, krydslimede finérer og beregnet til mere tilbud krævende finéringsarbejder. Standardstørrelsen for denne type er 152 x 254 em. Novopanplader forekommer i tykkelser fra 10-22 mm.

Træuldbetonplader og spånbetonplader

Disse plader fremstilles af træspåner, der sammenpresses med cement som bindemiddel. Til træuldbeton anvendes tilbud lange, tynde 4-6 mm brede spåner; til spånbeton kendt under navnet Durisol - anvendes cutterspåner. Ved fremstillingen anvendes for begge tilbud materialers vedkommende nåletræsspåner, som inden presningen mineraliseres, d. v. s. gives en speciel 3 tilbud behandling som nedsætter brandbarheden og øger modstandsdygtigheden overfor angreb af svamp og insekter. Træuldbetonplader og spånbetonplader anvendes indenfor byggeriet hovedsageligt som varmeisolerende beklædningsplader.